JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK DO DRUKU ROLOWEGO?

FORMATY I ROZSZERZENIA PLIKÓW

Pliki zamknięte:

Przyjmujemy tylko pliki zapisane w formacie PDF.

Pliki otwarte:

Przyjmyjemy tylko pliki zapisane w formacie AI. Nie przyjmujemy plików CDR.

Nazewnictwo plików:

Pliki powinny być nazwane w sposób jednolity umożliwijący ich łatwą identyfikację. W nazwie pliku powinna znaleźć się nazwa projektu oraz rozmiar docelowy. W nazwach plików nie używamy znaków diakrytycznych.

Każdy projekt musi być przesłany w osobnym pliku. Nie przyjmujemy plików wielostronicowych.

SPECYFIKACJA PLIKÓW

Zarówno pliki otwarte jak i zamknięte muszą spełniać poniższe wymogi:

SPADY I WYKROJNIK

Spady:

Wykrojnik:

KODY KRESKOWE ORAZ QR

W przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie jesteśmy w stanie zagwarantować czytelności kodów kreskowych oraz QR.

CZARNY

BIAŁY PODDRUK

Biały poddruk jest konieczny podczas druku na materiałach transparentych oraz niektórych podkładach metalizowanych.

KOLORY DODATKOWE

Możliwe jest odwzorowanie palety kolorów PANTONE® Solid Coated.

ZŁOCENIA ORAZ SREBRZENIA

Poza srebrzeniem i złoceniem możliwa jest również aplikacja folii w innym kolorze. Zabieg taki wymaga wcześniejszej konsultacji z naszym działem graficznym.

LAKIERY Z WYBRANIEM

Możliwy jest zadruk lakieru z wybraniem w dwóch wariantach: błysk lub mat.